Hvem er Bitten Brun 

Strategisk, visionær og markedsorienteret konsulent og sparringspartner for virksomheder og ledere, med passion for værdiskabende ledelse og bæredygtig vækst.

Med mere end 25 års erfaring fra større nationale og internationale virksomheder, og fra forskellige lederroller og topposter, er nogle af kompetencerne strategi, forretningsudvikling, vækst og transformationsledelse, organisering og kultur, marketing og kommunikation samt bæredygtighed ift. et socialt, økonomisk og miljømæssigt perspektiv.

Karrieren spænder bredt og inkludere erfaring fra revisionsbranchen, detailhandel, telekommunikation og logistik. Derudover har jeg været i berøring med mange andre brancher i mit arbejde som konsulent igennem mange år.

Min tunge strategiske og kommercielle erhvervserfaring er løbende suppleret med ny viden, bl.a. en MBA og bestyrelsesuddannelser.
Min holistiske tilgang til udvikling, er min drivkraft for at skabe værdi og bæredygtige positive forandringer i komplekse og dynamiske miljøer.

Formål

Formålet er at transformere fremtidens virksomheder og ledere gennem bæredygtig vækst, fremme værdiskabende ledelse, der ikke kun former fremtiden, men også bidrager til en sund og robust verden. Værdiskabende ledelse er dybt forankret i en bæredygtig tilgang til ledelse og udvikling. Det indebærer et klart og meningsfuldt formål for virksomheden og en skarp fokusering på virksomhedens kernekompetencer og styrker.

Ved at bygge ledelsen omkring disse principper kan organisationen ikke kun skabe økonomisk værdi, men også bidrage positivt til samfundet, miljøet og medarbejdernes trivsel. Denne tilgang til ledelse er afgørende for at opnå langsigtet succes og bæredygtighed. God ledelse handler bl.a. om at navigere i kompleksitet, skabe strategisk sammenhæng og at kunne tilpasse sig og stræbe efter øget differentiering.

Lad os skabe fremtiden på en ny og bæredygtig måde.

Værdier

Integritet – med autenticitet, respekt, åbenhed, ydmyghed og engagement skaber jeg en følelse af mening for alle involverede.

Impact – med erfaring, kompetencer, beslutsomhed og ambitiøse mål, kan jeg gøre en reel forskel for virksomheder. Gennem en professionel og strategisk tilgang implementeres konkrete handlinger.

Bevidsthed – ud fra et bæredygtigt/ESG perspektiv, fokuserer jeg på nytænkning og nye kombinationer af eksisterende for at skabe fremtidssikre løsninger og bæredygtig vækst.

Excellence – med et afsæt i diversitet udforsker jeg de interne muligheder, udvikler kompetencer og realiserer det unikke potentiale på tværs af organisationen.

Nysgerrighed – med den kontinuerlig udvikling i fokus, udfordrer jeg det eksisterende på en ydmyg og konstruktiv måde. Jeg fordrer ikke kun udvikling af virksomheder, men også af mennesker.