BittenBrun & Co.

Strategisk virksomhedsrådgiver med base i Aarhus, Danmark.

bestyrelsesarbejde og advisory board 

Proaktive beslutninger sikrer stærke organisationer for fremtiden

Når der står vigtige strategiske beslutninger for døren, og der er brug for at fastlægge retningslinjer og kursen for virksomheden, kan I drage fordel af mine kompetencer og erfaringer. Jeg er åben for både professionelle bestyrelsesposter og rådgivningsopgaver i advisory boards.

Min erfaring fra forskellige bestyrelsesposter, har bidraget med en uvurderlig indsigt i arbejdet med den vejledende og rådgivende rolle, på et andet niveau end i min tidligere erhvervserfaring.

Fælles for arbejdet i professionelle bestyrelser og advisory boards er, at jeg er udpeget i kraft mine specifikke kompetencer. Kompetencer som virksomheden, organisationen eller dets investorer kan drage nytte af for den fremtidige udvikling.

Jeg hjælper jer med at navigere i en global og kompleks forretningsverden. Størrelsen på jeres virksomhed er ikke afgørende; det afgørende er at have kompetente og dedikerede individer involveret i styringen og rådgivningen af virksomheden for at opnå bæredygtig succes

organisations- og ledelsesudvikling 

Transformation handler om mennesker

I samarbejde stilles skarpt på, hvordan vi kan sikre udvikling og transformation, og opbygge kapaciteten til at tilpasse os hurtige og konstante forandringer, så der gennem lederskab og bæredygtighed, skabes organisationer, der fremtidsholdbare.

En kompleks og uforudsigelig verden stiller nye krav til ledelse, og det at være leder, for der skal fortsat skabes øget værdi og vækst.
Så hvordan arbejder vi mere agilt i hverdagen, hvordan skal vi lede virksomheden for at arbejde på at blive mere agile som organisation og dermed hurtigere kunne tilpasse os i takt med at markedet udvikler sig?

Kulturen i en organisation er afgørende for at støtte det overordnede formål og de værdier, der er med til at opnå fortsat udvikling. Når vi taler om agil ledelse, er det vigtigt at se bredt og forstå, at kulturen skal være i overensstemmelse med de agile principper og værdier.

strategisk forretningsudvikling 

Lad os udtænke en fælles retning for fremtiden

De strategiske tiltag, der bør satses på i jeres virksomhed eller organisation kræver oftest en udforskningsproces med grobund i både de interne og eksterne potentialer.

Udvikling sker løbende og vi skal kunne navigere i kompleksitet og usikkerhed hver dag, og her kan en dynamisk strategi hjælpe med at sætte retningen, definere rammerne og sætte ambitiøse mål.

For hvordan sikres en langsigtet konkurrence fordel i en kortsigtet verden, hvad er det reelt der driver værdiskabelsen og hvilke faktorer bør vi arbejde med fremadrettet?

Mulighederne er der og netop nu hvor markedsgrænserne flytter sig og konkurrencen bliver mere asymmetrisk, giver det rigtig god mening at arbejde med sin strategi.

BittenBrun & Co. 

Strategisk virksomhedsrådgiver med base i Aarhus, Danmark.